+420 777 728 270         obchod@pim24.cz        PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT

Dopravní výchova – bezpečně ve městě

Mimo obchodu a poskytování služeb se věnujeme popularizaci bezpečného silničního provozu již více než 10 let. Posledních 10 let provozujeme také dopravní výchovu pro školky a školy, které se za rok zúčastní v průměru 500–600 žáků z 6 ZŠ v ČR a 100 dětí z 4 až 5 MŠ (bez podpory z veřejných financí či darů nadací apod.). V posledních letech jsme spojili dopravní výchovu s využíváním šlapadel, což umožnilo rozšířit možnosti dopravní výchovy o další skupiny lidí – např. dospělých či hendikepovaných dětí. Každoročně tak zrealizuje dopravní výchovu či jízdy zručnosti a technická cvičení na dalších 40–50 velkých akcích pro veřejnost, jako jsou festivaly, veletrhy, městské akce.

Mobilní hřiště pro školky a školy

Dopravní výchova v mateřských a základních školách má sloužit nejen ke splnění povinné aktivity dané učebními osnovami ZŠ, či k zabavení dětí v MŠ, ale především jako aktivita vzdělávací s přesahem do výchovy. Jedině tak můžeme směřovat k cíli, kterým je bezpečnější chování dětí jako prevence dopravních nehod. Dopravní výchova za pomoci mobilního dopravního hřiště přijede za žáky MŠ a ZŠ kamkoliv po ČR. Veškeré aktivity dopravní výchovy jsou plně přizpůsobené i pro hendikepované děti.